A kosár üres

ÁltalánosSzerződési, Szolgáltatási és Felhasználási Feltételek

Felhívjuk a Honlapot látogatók figyelmét, hogy a Honlaponolvasható valamennyi írásos anyag, a Honlapon látható termékek, a róluk készültfotók és az egyéb grafikai alkotások a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. ésa 2013. évi XVI. törvény értelmében szerzői művek és a törvényben foglaltjogvédelem alatt állnak. Továbbá arra is, hogy a következő ÁltalánosSzerződési, Szolgáltatási és Felhasználási Feltételek rövidített megnevezésénÁltalános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) is szerzői joggal védett szellemitermék, így a Németh Consulting Kft., mint Jogtulajdonos előzetes írásbeliengedélye és hozzájárulása nélkül nem másolható, nem vehető át, nem tükrözhető,és nem használható fel. Amennyiben Ön ezt figyelmen kívül hagyja, és engedélynélkül másolja, és felhasználja jelen Általános Szerződési, Szolgáltatási ésFelhasználási Feltételeket, úgy jogsértést követ el. A jogsértéskövetkezményeiről jelen Általános Szerződési Feltételekben található Szerzői jogrólszóló fejezetben tájékoztatjuk.

Az ÁltalánosSzerződési, Szolgáltatási és Felhasználási Feltételek rövidítettmegnevezésén ÁltalánosSzerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Németh ConsultingKft. (2800 Tatabánya, Ságvári E. út 3a 1.lph 1/6. adószám: 22675754-1-11) továbbiakban,mint Szolgáltató által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általánosszerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktívfelhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az ÁltalánosSzerződési, Szolgáltatási és Felhasználási Feltételeinket és kizárólag abban azesetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért,és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A Szolgáltató és a Vásárló közöttiszerződés írásosnak minősül, azonban nem kerül iktatásra, kizárólagelektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza,magatartási kódexre nem utal.

A megrendeléssel a Németh Consulting Kft, ügyvezető RozgonyiGergely – továbbiakban Szolgáltató – és a megrendelő között - továbbiakbanVásárló -  között köttetik a szerződés. A megrendelés interneten (azaztávollévők között) megkötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynektartalma archiválásra nem kerül és utólagosan nem hozzáférhető, nemvisszakereshető.

A webáruház működésével, megrendelési, és szállításifolyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadottelérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

A webáruház mükődését is szabályozó: 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet afogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló kormányrendeletetaz alábbi linken tekintheti meg:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043

AzÁltalános Szerződési, Szolgáltatási és Felhasználási Feltételek dokumentum lényegielemei az alábbiak szerint határozhatók meg:

1       Szolgáltatói adatok

2       Általános Szerződési Feltételek tárgya,létrejötte és tartalma- rövid áttekintés

3       Részletes szerződési feltételek

3.1         Megvásárolható termékek, szolgáltatásokkörének bemutatása

3.2         Rendelési információk ismertetése

3.3         A megrendelések feldolgozásávalkapcsolatos információk

3.4         A rendelés lépéseinek bemutatása

3.4.1          A termék kiválasztása

3.4.2          A rendelés elküldése

3.4.3          Megrendelés módosítása, törlése

3.4.4          Árak és fizetési feltételek

3.4.5          A megrendelt termék fizetésének módjai

3.4.6          Adatbeviteli hibák javításánaklehetősége

3.4.7          Tulajdonjogi kikötés

3.4.8          Szállítástól való elállás

3.4.9          Szállítással, kézbesítéssel kapcsolatosinformációk

3.4.10        A szállítás díjszabásáról szólótájékoztató

3.4.11        Felhívás csomagok átvételévelkapcsolatosan

3.4.12        Csomagolás

3.4.13        Termék sérülése elvesztése a kézbesítéstvégző alvállalkozó által

4       Jótállási, garanciális információk,tudnivalók

4.1         Általános használati útmutató, minőségnyilatkozat, garanciális feltételek ékszerekhez

4.2         Általános használati útmutató, minőségnyilatkozat, garanciális feltételek dísztárgyakhoz

4.3         Kiegészítő garancia ékszerekhez

5       Elállási jog ismertetése-Visszaszolgáltatási garancia

5.1         Elállási jog gyakorlásának menetérőlszóló tájékoztató

5.2         Elállási nyilatkozat-minta

5.3         A termék visszaküldése

6       Szerzői jogok

7       Magáncélú felhasználás

8       A jogtalan felhasználás és másolásjogkövetkezményei

8.1         Kártérítés

9       Eljárás a jogellenes másolás esetén

9.1         Felszólítás

9.2         A szerzői jog védelme

9.3         Jogszabályok

10     Adatkezelési információk:

10.1      Adatkezelés a honlapon

10.2      Személyes adatok köre

10.3      Adatkezelő

10.4      Az adatok felhasználása

10.5      Az adatkezelés időtartama

10.6      Az adatok továbbítása

10.7      Adatfeldolgozás

10.8      Hírlevél

10.9      Nyeremény játék hírlevélre feliratkozókközött

10.9.1

10.9.2

10.9.3

10.9.4

10.9.5

10.9.6

10.9.7

10.9.8

10.9.9

10.9.10

11     Adatbiztonság, felvilágosításhoz éstiltakozáshoz való jog

11.1      Adatok módosítása

11.2      Felvilágosítás tárolt adatairól:

11.3      Adatbiztonság:

11.4      Az érintettek jogai, jogorvoslat

12     Nagykorú szerződő partneri nyilatkozat

13     Felhasználók felelőssége

14     Felelősség kizárás

15     Jogérvényesítési lehetőségek

15.1      Panaszügyintézés helye, ideje, módja

15.2      Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

16     Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalúmódosítása

17     Technikai korlátok felelősségének kizárása

18     Záró nyilatkozat

19     Jogi képviselet

 

1        Szolgáltatói adatok

·        A szolgáltató neve, cégszerű elnevezés: Németh Consulting Kft

·        A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 2800Tatabánya Molnár Jánous utca 3/C 1/6

·        Adószáma: 22675754-2-11

·        Cégjegyzékszáma: 11-09-016875

·        Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság):Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

·        A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel valókapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

·        Telefonszámai: +36 30 564 7014

·        Kapcsolattartó személy: Rozgonyi Gergely

·        A szerződés nyelve: magyar

·        A megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek.

·        A szerződés nem kerül iktatásra, az a későbbiekben nemvisszakereshető

·        A szerződés nem utal magatartási kódexre

2        Általános Szerződési Feltételek tárgya, létrejötte és tartalma- rövidáttekintés

A szerződés tárgya a Honlapon elérhető internetes áruházábantalálható valamennyi termék, melyek jellemzőit az egyes termékekhez kapcsolttermékleírások tartalmazzák. Az termékek fotói illusztrációk, az árucikkekmegjelenése a valóságban eltérhet ezektől.

A Vásárló megrendelni kívánt termék részletes jellemzőirőlés áráról valamint a szállítás időtartamáról és feltételeirőlhttp://www.nkm.hu/ honlapon, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képretörténő kattintást követően tájékozódhat. A „Kosárba teszem” gombra kattintvakiválaszthatja a megrendelni kívánt terméket, majd a termékek kiválasztását követően,véglegesítheti megrendelését.

Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt termék a„Kosárba teszem” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba kerül. A Honlap„Kosár” gombjára kattintva megtalálja a vásárlása során kosárba helyezetttermékeket, az aktuális számla végösszegét és a szállítási költséget. Ugyanittellenőrizheti rendelése helyességét, illetve ellenőrizheti a kosárba helyezetttermékek árát és a mennyiségét. A termékek mennyiségén igénye szerintmódosíthat. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

Amennyiben az online megrendelési folyamatot az ott kértadatok megadásával véglegesítette majd a "Megrendelem" gombrakattintott, akkor megrendelést ad le, mely ajánlatnak minősül.

A szerződéskötés ráutaló magatartással történik,szerződéskötésnek minősül minden, a Honlapon keresztül elküldött megrendelés. Amegrendeléséről a rendszer automatikus értesítést küld Önnek legkésőbb 48 óránbelül. Amennyiben a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg, akkor az Önajánlattételi kötöttsége megszűnik. A rendelése feldolgozását, annakbeérkezését követő 2 munkanapon belül megkezdjük.

Az így létrejött szerződés nem minősül írásbelinek, azt a Szolgáltatónem iktatja, a megrendelés adatait a termék átvételét követő 8 naptári napotkövetően automatikusan törli. A szerződések nyelve magyar. Amennyibennyomtatott formában is szeretné megrendelését megkapni, erre a Szolgáltatóáltal küldött visszaigazolás kinyomtatásával lehetősége nyílik. Avisszaigazolás tartalmazza a szerződés valamennyi lényeges adatát, ideértve arendelés sorszámát, időpontját, a termékek megnevezését és bruttó összértékét,a szállítási költséget és a szállítás időtartamát.

Előfordulhat, hogy a Honlapon bizonyos termékek készletenlévőként vannak feltűntetve a rendelés leadásakor, ugyanakkor a megrendelésefeldolgozásának időpontjában a termék már elfogyott. Erről a tényről és atermék lehetséges szállítási időpontjáról Önt e-mailben tájékoztatja a Szolgáltató,48 órán belül.

A Vásárlónak joga és módja van a megrendelését módosítani,törölni, illetve adatbeviteli hibákat módosítani, korrigálni. Részletesszabályozás a 3.4.3-3.4.6 pontokban.

Fizetési és szállítási módot a megrendelés véglegesítésénekfolyamán van mód választani.

A Vállalakozónak módja és joga van a szállítástól elállni. lásd3.4.8 fejezet

A vásárló elfogadja a felajánlott kézbesítési módokat, afelajánlottól eltérő kézbesítés felára őt terheli, vásárlástól való elállásesetén ennek a többlet költsége a Vásárlónak nem jár vissza

A Szolgáltató garanciát vállal a forgalmazott termékekre atermék természetének megfelelően. lásd 4. fejezet

A Szolgáltató kiegészítő garanciális javítás lehetőségétkínálja egyes termékeire

A Vásárlónak joga van a vásárlástól elállni lásd 5. fejezet

Az elállási jog írásban gyakorolható az 45/2014. (II. 26.)Korm. Rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletesszabályairól szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően lásd 5. fejezet

Az elállási jog gyakorlásához Nyilatkozat mintával állunkrendelkezésre

Termék visszaküldéséről- a visszaküldés költségei aMegrendelőt terhelik. A visszaküldést a Kapcsolat menüben megadott címrekérjük.

Tulajdonjogi kikötés- a termék a teljes vételár kifizetéséiga Szolgáltató birtokában marad

Adatkezelési információk- Adatvédelmi előírásainkat azAdatvédelmi Tájékoztatóban találja. Személyes adatait a Honlapon a technikailagszükséges terjedelemben kezeli a Szolgáltató. Az adatkezelő a Szolgáltató.

Nagykorú szerződővel való szerződéses viszony- kizárólagnagykorú megrendelő vásárolhat a webáruházban.

Egyoldalúszerződésmódosítás. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogyjelen adatvédelmi nyilatkozatot az Ön előzetes értesítése mellett egyoldalúanmódosítsa.

Tárhely nyilatkozat: a tárhely üzemeletetője a DotRoll Kft. 1101Budapest

Jogi nyilatkozat lásd 6-13 fejezet

Impresszum: A Németh Consulting kft., mint a <ahref="http://www.nkm.hu">www.nkm.hu weboldal tulajdonosa- üzemeltetője nemvállal felelősséget az olvasói kommentár és egyéb szolgáltatás oldalain, azolvasók/látogatók által elhelyezett üzenetekért és tartalmakért. A felelősségaz üzenetet és a csatolást elhelyező személyt, jogi személlyel nem rendelkezőtársaságot terheli.

Szerzői jogok: A Honlapon látható ékszerek, dísz éshasználati tárgyak, egyéb termékek, a róluk készült fotók és az egyéb grafikaialkotások a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI törvény értelmében szerzőiművek és a törvényben foglalt jogvédelem alatt állnak. Formatervezésimintaoltalom védi őket. Engedély nélküli, jogtalan felhasználásuk törvénybeütköző. Kártérítés és kötbér megfizetésére kötelezett a jogosulatlanfelhasználó.

Záró nyilatkozat. lásd 14. fejezet

3        Részletes szerződési feltételek

3.1      Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása

Termékeink ékszerek kézműves festett üvegtárgyak, képek,kerámia használati és dísztárgyak. Ezen termékeinket webáruházunkon keresztülértékesítjük. Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket awebáruházban a termékek mellett találnak. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-ttartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. Aszállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt,valamint a Vásárlási feltételek között is megtalálható. Amennyiben awebáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál,fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetvemódosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő eztkövetően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra,hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. Termékeinkről a webshopban részletesleírás található, melyekhez fotó is tartozik. A termékek adatlapjánmegjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekbenillusztrációként szerepelnek. Továbbá a Felhasználó megjelenítő eszközén(monitor, telefon kijelzője stb) a valóságtól eltérő árnyalatúak lehetnek aszínek.

Amennyiben valamely termékünk akciós áron kerül amegvásárolható termékeink közé, akkor tájékoztatjuk vevőinket az akcióidőtartamáról.

3.2      Rendelési információk ismertetése

Az NKM Design webáruházban található Menükbentermékkategóriák között böngészhet. Ha olyan kategóriába (al menübe) lép, aholtermékek találhatók, akkor ott megtekintheti egy-egy termékek rövid leírását,árát, egyéb tulajdonságait. Ha bővebb információt szeretne kapni a termékről,akkor kattintson a termék képére vagy nevére. Ekkor a termék oldalára jut el, ahola termékről részletesebb tájékoztatást kaphat, illetve itt jelezzük azt is, hogyadott termék rendelhető-e.

A webáruházban megjelenített termékek kizárólag on-linerendelhetőek meg, futár vagy postai kézbesítő által történő házhozszállítással. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák atörvényben előírt 27 %-os áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás,postázás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A részletesszállítási díjszabás megtekinthető „Aszállítás díjszabásáról szóló tájékoztató” szakaszban 3.4.10 fejezetben

3.3       Amegrendelések feldolgozásával kapcsolatos információk

A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelésleadásakor a vásárló felé azonnal értesítést küld az eladó webáruház szoftverea rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az eladó és avásárló között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a vásárlónak, hogyrendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az eladó illetékesmunkatársa felé.

Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg,akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. A megrendelésekfeldolgozása munkanapokon történik 9-16 óráig.

A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívülis van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta utántörténik, az legkésőbb azt követő második munkanapon kerül feldolgozásra

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számítvaa raktáron lévő termékek esetében 1-3 munkanap<aclass=msocomanchor id="_anchor_1"onmouseover="msoCommentShow('_anchor_1','_com_1')"onmouseout="msoCommentHide('_com_1')" href="#_msocom_1" language=JavaScriptname="_msoanchor_1">[m1] . Abban az esetben, ha a terméknincs raktáron, illetve egyedi, személyre szabott rnedelésről van szó: 2-4 hét.A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyosesetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget azesetleges technikai ismertetők az alapanyag beszállító, vagy rajtunk kívül állóokok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változások miatt

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelésekvisszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítéskizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termékvételárának már megtörtént kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összegküldőjének részére a rész vagy teljes összeg.

3.4       Arendelés lépéseinek bemutatása

3.4.1     A termék kiválasztása

A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni azáruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintvamegtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Továbbá lehetősége van egyes termékekesetében speciális, „Személyes ékszer” szolgáltatást igénybe venni. Ezt atermék melletti „Személyes ékszer” opció megrendelésével tudja megtenni.

Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a„Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár„Megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezetttermékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Ittleellenőrizheti rendelése helyességét, különös tekintettel az árakra és amennyiségekre. Az áruk mennyiségét, fajtáját itt igény szerint módosíthatja,javíthatja, törölheti is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelésvégösszegét.

3.4.2      A rendelés elküldése

Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékekmennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretnévásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a "Pénztár" gombra. Ezutánlehetősége van kiválasztani, hogy már regisztrált vásárlóként szeretne-ebelépni, vagy ha új vásárlóként akar regisztrálni.

Ha korábban már vásárolt áruházunkban, úgy adja meg akorábbi regisztráció során megadott e-mail címét vagy felhasználó nevét ésjelszavát. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg avásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbivásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie. Kérjükaz adatok megadásánál figyelmesen járjon el, mert a hibás adatokból adódókárokért a webáruház felelősséget nem vállal. ( pl kiemelten, de nemkizárólagosan: helytelen szállítás, vagy számlázás esetei)

A következő lépésben válassza ki az Önnek megfelelőszállítási módot (Postai ajánlott küldemény, MPL futárszolgálat 1 napos ill. 2napos határidővel, valamint fizetési módot (banki átutalás, postai csekk,Paypal). Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendeléselküldéséhez kattintson a „Megrendelés” gombra.

3.4.3     Megrendelés módosítása, törlése

A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelésleadásakor a vásárló felé azonnal értesítést küld az eladó webáruház szoftverea rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az eladó és avásárló között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a vásárlónak, hogyrendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az eladó illetékesmunkatársa felé.

Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg,akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.

Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja alehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelésteljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítéstkap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről,ezután már csak írásban (e-mail) az "Elérhetőségek" menüpont alatttalálható elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésénekvisszavonására

A megrendelés utólagos módosítására, visszavonására csakírásos formában, e-mailben kerülhet sor!

Automatikusan törlésre kerülnek azok a megrendelések,amelyeket 14 nap elteltével sem zár le (ellenérték nem kerül kiegyenlítésre) aMegrendelő. A 14 nap várakozási idő alatt keletkező készlethiányért, és azabból fakadható Vásárlói kárért a webáruház felelősséget nem vállal.

3.4.4      Árak és fizetési feltételek

A webáruházban található minden termék mellett feltüntettükaz árát, ez alól kivételt képez a „Személyes ékszer” opcióban választottékszer. Általában, de nem kizárólagosan kötelező érvénnyel, a személyes ékszeropció plusz 30% felárat jelent az adott termék mellett kiírt árhoz képest.Azonban ettől a Megrendelő kérésére összeállított termék esetében lehetségeseltérés. A HomeArt termékek esetében a webáruház készletében megtalálhatótermékek egyedi kérésre történő átalakítása, egyedi kialakítása esetén szinténjelentkezhet ár eltérés. Ezt minden esetben egyedi megrendelési szerződésbenrögzítjük.

A webáruházban feltüntetett valamennyi ár magyar forintbanértendő és tartalmazzák a törvényben rögzített ÁFA-t, ehhez számítandó még aszállítási költség. Az ár a megrendeléskor érvényes ár. A szállításiinformációk Magyarország területén lévő rendelési címre vonatkoznak. Külföldicímre történő rendelés esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot aszállítás részleteinek tisztázásának céljából. A fizetés az Ön választásaszerint lehet banki előre utalás, postai rózsaszín csekkes előre utalásospénzküldemény vagy Pay-Pal rendszerén belül bankkártyával történő előrefizetés. Mindegyik esetben a tranzakciós költségek a vásárlót terhelik. Bankielőreutalás esetén az esedékes összeget utalja a visszaigazoló emailbanmegadott számlaszámra, a közlemény rovatban pedig tűntesse fel avisszaigazolásban kapott rendelés sorszámát. Az átutalt összeg beérkezte utánkerül a küldemény az Ön által választott módú kézbesítésre.

3.4.5      A megrendelt termék fizetésének módjai

A megrendelését visszaigazoló e-mailben megtalálja avásárlás végösszegének utalásához szükséges adatokat (bankszámlaszámunkat,postázási címet a rózsaszín csekkes pénzküldeményhez, illetve Paypal fiókadatokat)  és a megrendelésszámot,melyre hivatkozni kell az átutalás során. Az utalás az Önválasztása szerint lehet banki utalás, postai rózsaszín csekkes pénzküldeményvagy Pay-Pal rendszerén belül bankkártyával történő fizetés. Mindegyik esetbena tranzakciós költségek a vásárlót terhelik. Az átutalt összeg beérkezte utánadjuk át a küldeményt az Ön által választott módú kézbesítésre.

3.4.6      Adatbeviteli hibák javításának lehetősége

Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés” gombmegnyomása előtt van lehetősége. Az ez után történő utólagos módosításra csakírásos formában, e-mailben kerülhet sor. (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. mail címen)

3.4.7     Tulajdonjogi kikötés

A megrendelt áru a vételár teljes kifizetéséig a szállítótulajdonában marad. A megrendelés elküldése és annak visszaigazolása nemkeletkeztet tulajdonjogot a vevő felé.

3.4.8      Szállítástól való elállás

Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azértnem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére,illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, illetve előfordulhat,hogy a Honlapon bizonyos termékek készleten lévőként vannak feltüntetve arendelés leadásakor, ugyanakkor a megrendelése feldolgozásának időpontjában atermék már elfogyott, ezekben az esetekben a webáruház köteleserről a tényről és a termék lehetséges szállítási időpontjáról Önt e-mailbentájékoztatni 48 órán belül. Amennyiben a Vásárló a küldött értesítésre nemreagál, a módosított megrendelés 14 nap múlva törlésre kerül.

Továbbá a Szolgáltató fenntartja azon jogát, hogy egyesmegrendeléseket indoklás nélkül elutasítson. Ezen elutasítás okai különösen, denem kizárólagosan az alábbiak lehetnek: régebbről szerzett negatív tapasztalata Megrendelő irányából, amelyek lehetnek, de nem kizárólagosan: garanciávalvaló visszaélés, a rendeléssel kapcsolatos ügyek intézése során tanúsítottnegatív eljárás- a termékek és a Szolgáltató jó hírét sértő magatartás éskommunikáció. Szintén fenntartja a Szolgáltató az elutasítás jogát bármilyenvolumenű „konkurencia” vásárlás esetén, különös tekintettel, de nemkizárólagosan értendően, arra, hogy a vásárlás, a know-how és egyéb üzletititoknak minősülő eljárás, szellemi tulajdon, leírások stb, megszerzésére, ésannak üzleti felhasználására irányul.

3.4.9      Szállítással, kézbesítéssel kapcsolatos információk

A küldemények kézbesítése, szállítása a Magyar Posta által,könyvelt levélküldeményként, MPL futárral 1 napos ill. 2 napos határidőveltörténik. A termék szállítási idejét a webáruház ismerteti a pénztár folyamatsorán, valamint a visszaigazoló e-mail is tartalmazza. A szállítás időpontjáróllehetősége van egyeztetni a visszaigazoló e-mailben található telefonszámon.

A küldemények kézbesítése mindkét esetben munkanapokontörténik 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben időszakban nemtartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rálehetősége) munkahelyi címet megadni. A futárszolgálat kétszerikézbesítést kísérel meg.

Az át nem vett csomagok szállítási költségét amegrendelőre terheljük!

A kézbesítő cég késéséért felelősséget nem vállalunk.

3.4.10 A szállítás díjszabásáról szóló tájékoztató

30.000.-ft összérték feletti rendelés esetén a postaköltséget átvállaljuk

Várható posta és csomagolási költség előreutalás esetén belföldre 2017-12-01-től visszavonásig:

A 30.000ft alatti megrendelések esetében 180 g-ig apostaköltség 600 Ft küldeményenként, ajánlott, elsőbbségi postailevélküldeményként. A 30.000.-ft-ot, azaz Harmincezer forintot meghaladó rendelésekesetében a postaköltséget az eladó vállalja. Értékbiztosítás esetén az értékbiztosítás felára felszámításra kerül. 8.000ft összértékig nem szükséges az értékbiztosítás.

180 g felett, vagy utánvétel esetén csomag küldeményként küldjük a megrendelt terméket, ennek díja:

  • 2kg csomag súlyig egy munkanapos szállítással MPL futárral, előreutalással 1200ft
  • 2kg csomag súlyig egy munkanapos szállítással MPL futárral, utánvételellel 1700ft
  • 5kg csomag súlyig egy munkanapos szállítással MPL futárral, előreutalással   1900ft
  • 5kg csomag súlyig egy munkanapos szállítással MPL futárral, utánvételellel 2000ft

A szállítási határidő a MPL futárszolgálat leterheltségének függvényében változhat. Különösen a Karácsonyt megelőző időszakban

A feltüntetett árak küldeményenként értendők, magyar forint a pénzneme és az ÁFÁ-t tartalmazzák.

Külföldre történő rendeléskor vegye fel velünk a kapcsolatota várható szállítási díjjal kapcsolatban (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

 

3.4.11 Felhíváscsomagok átvételével kapcsolatosan

Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetén az újra küldésdíját a megrendelőre terheljük, újraküldését kizárólag a csomag szállításidíjának előre történő kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani.

3.4.12Csomagolás

A használati és dísztárgyakat: kerámia termékeket, üvegképeket, órákat, lámpákat, gondosancsomagolva, értékbiztosított, törékeny csomagként adjuk fel. Egyedileg egyeztetett határidővel küldjük a Megrendelő választása szerint. Az apróbb tárgyakat pl hűtőmágnes, füstölőtartó lényegesen olcsóbban,levélküldeményként, buborékos biztonsági csomagolásban, postázzuk.

3.4.13 Terméksérülése elvesztése a kézbesítést végző alvállalkozó által

Néhány elenyészően ritkaesetben előfordult, hogy sérült, vagy elveszett a kézbesítés során a termék.Ezért mindig könyvelt küldeményként küldjük, így igazolható hogy a Szolgáltatóátadta a kézbesítést végző cég megbízottjának, és az is, hogy átvették-e aküldeményt a megadott címen, vagy, ha nem került kézbesítésre, akkor merretalálható. Mivel a küldemény értékbiztosított, így mindkét esetben (sérülésvagy eltűnés) kártérítésre kötelezett a kézbesítő cég. A Megrendelő ezekben azesetekben választása szerint kérheti vissza a Szolgáltatótól termék árát, vagyegy új, az elsővel megegyező termék kiszállítását. A szállítócégtől érkezőkártérítés a Szolgáltatót illeti meg. A termék elvesztéséből, sérüléséből eredőbármely Megrendelői kárért felelősséget vállalni nem tudunk.

Egyedileg gyártott termékesetében, a terméktermészetének megfelelően hosszabb időt is igénybe vehet apótlás. Pl Kerámia tárgy újra készítése, többszöri égetése miatt, vagy afestett üvegtermékek munkaideje miatt. Ez az időtartam, amennyiben minden anyagrendelkezésre áll, 1-4 hét. Az kézműves termékek esetében nem tudjuk a 100%-osazonosság garanciát nyújtani. Mivel egyedi tervezésű, valóban kézi munkávalelőállított termékek, így kisebb eltérések előfordulhatnak. Lehetetlen pl. afestés során a munkadarabon kevert színt ugyanolyanra előállítani, de nem iscélunk ugyanolyan termékeket „gyártani”, klónozni.

4        Jótállási, garanciális információk, tudnivalók

4.1      Általános használati útmutató, minőség nyilatkozat, garanciálisfeltételek ékszerekhez

Az Ékszerek élettartamát meghosszabbítja, ha a következőkezelési tanácsokat betartja:

·        A lakkozott ásványok felülete karcolásra érzékeny, sérülékeny! Amechanikai sérüléseket megelőzendő ne viselje a karkötőt más ékszerrel, órávalugyanazon kézen!

·        Ha az ékszert nem viseli, tartsa a csomagolásában a karcosodástelkerülendő.

·        Az ékszerek az idők során bőrrel és levegővel érintkezveelszíneződhetnek. Ha ez előfordul, kereskedelmi forgalomban kaphatóékszertisztító ronggyal tisztítsa meg, kerüljük a durva anyagú rongyhasználatát.

·        Az ékszerek lakkozott és fém felületei vízzel, izzadtsággal,tisztítószerekkel, testápoló maradvánnyal érintkezve megváltoztathatjákszínüket, a ragasztóanyagok élettartamát csökkenthetik és az ékszerek bevonatáttönkretehetik. Fürdeni, vízzel érintkezni és aludni nem tanácsos velük.

·        Bármely anyag, amely szerves oldószereket, alkoholt tartalmaz,károsíthatja a Swarovski kristályok, ásványok, fél- és drágakövek, a lakkozottüveg és a nikkelmentes bevonatú fém, ezüst, és minden fel nem sorolt anyagúalkatrészek felszínét, a rögzítéshez használt ragasztóanyagot oldhatják.

·        Éles szélű eszközök megsérthetik a kristályokat és fémalkatrészek felületét.

·        Mindennapos viselés esetén ékszereink természeteselhasználódásnak vannak kitéve (kopás, karcolás, szakadás, törés).

·        A gyermekek számára szánt ékszereket 6 éves kor felettjavasoljuk. Az ékszerek nem rendeltetésszerű használatáért, és az abból eredőkárokért (pl. lenyelés, éles szélekkel való sérülés, egyéb egészségkárosodásstb.) felelősséget nem vállalunk, azt a szülő a megvásárláskor önmaga vállalja.

·        Az ékszerek kiváló csiszolású, ólomkristályból készült Swarovskielemeket, ásványokat, féldrágaköveket, üveg elemeket tartalmaznak, amelyekkemény felülethez csapódva törnek.

·        A nem elővigyázatos viselés mellett bekövetkezett sérülésekértfelelősséget nem vállalunk.

·        Az ékszerekben lévő üveg és ásvány alkatrészek természetükbőladódóan törhetnek, így ezekre nem vonatkozik a két éves garancia. Kérjük, azátvételkor ellenőrizze, hogy hibátlanul érkezett-e meg az ékszer, mert az ebbőleredő károkért cégünk nem vállal felelősséget.

4.2       Általánoshasználati útmutató, minőség nyilatkozat, garanciális feltételek dísztárgyakhoz

Az NKMDesign HomeArt festmények, lámpák, órák, egyéb használati és dísztárgyaküveglapra festett, egyedi tervezésű, limitált számban készülő kortársművész - kézműves munkák. A munka során prémium minőségű festékkel dolgozunk,amelyet kellő száradási idő eltelt után hőkezeléssel is tartósítunk. A festettfelületek díszítésére Swarovski üvegkristályokat, saját olvasztású fusing üvegdíszeket, és egyéb nemes gyöngyöket használunk. Minden termékünkön megtalálható az eredetiségét igazolószignó, vagy pecsét, illetve a hozzátartozó eredetiség igazolás.

Kérjük, hogy a megvásárolt NKM Home Art termékek esetébenkövetkező kezelési tanácsokat feltétlenül tartsa be:

·        NKM Home Art termékeken az alábbiakat értjük: dísz és használatitárgyakat. PL: lámpák, órák, füstölőtartók, vázák, egyéb- tételesen fel nemsorolt festett és egyéb kézműves technikákkal készített dísz és használatitárgyak, illetve kerámia termékeket, amelyek lehetnek a teljesség igényenélkül: virágok, mécsestartók, füstölőtartók, szélcsengők, hűtőmágnesek, bel éskültéri dísz és használati tárgyak.

·        Valamennyi Home Art termékünk alkalmas a termék típusának ésrendeltetésének elfogadott előírások, és használati és viselkedési normák betartásamellett, a rendeltetésének megfelelő biztonságos használatra. Elektromosszerkezettel ellátott termékek esetében (pl: lámpák) rendelkeznektanúsítvánnyal. A lámpákban található elektromos szerelékek megfelelnek azelőírásoknak. Egészségre káros vegyi anyagokkal nem dolgozunk, mindemellett afestett vagy egyéb termék felületről bármilyen módon leválasztott, vagy leváltfesték vagy egyéb anyag maradványok emberi fogyasztása nem ajánlott.

·        a faliórákóraszerkezetére egy év cseregaranciát vállalunk.

·        Tisztításuk történhet száraz vagy enyhén nedves puha ruhával.

·        A mechanikai sérüléseket megelőzendő ne tisztítsa a festettfelületeket, dísztárgyakat: lámpákat, órákat, füstölőtartókat, vázákat, egyéb-tételesen fel nem sorolt festett dísztárgyakat, kerámia termékeket és a kereteketdurva felületű anyaggal! Dörzsölni a festett felületeket, dísztárgyakat,lámpákat, órákat, füstölőtartókat, vázákat, egyéb- tételesen fel nem soroltfestett dísztárgyakat, kerámia termékek bármely részét tilos!

·        Bármely anyag, amely szerves oldószereket, alkoholt tartalmaz,károsíthatja a festett felületeket, dísztárgyakat: lámpákat, órákat, füstölőtartókat,vázákat, egyéb- tételesen fel nem sorolt festett tárgyakat, kerámia termékeketés a kereteket, továbbá általában a festmény felszínét, az üvegfestéketoldhatják.

·        Éles szélű eszközök megsérthetik a kristályokat és a festményfelületét.

·        A gyermekek számára szánt képeket az üveg töréses balesetveszélyemiatt 6 éves kor felett ajánljuk, illetve a kisgyermek által el nem érhetőhelyen célszerű kihelyezni. Illetve sérülések megelőzésére célszerű törhetetlenanyagból, pl plexiből rendelni az alapot.

·        Az NKM Home Art termékek nem rendeltetésszerű használatáért, ésaz abból eredő károkért (pl. kiemelten, de nem kizárólagosan az alábbiak:átkeretezésből adódó törés, megsemmisülés, át vagy ráfestésből, lakkozásbóladódó festékoldás, maró, éles eszközzel való tisztítás, beltéri termék kültérenvaló elhelyezése stb. felelősséget nem vállalunk. Továbbá az egészségre éstesti épséget veszélyeztető, a használat – elhelyezés során keletkezettveszélyhelyzetekért (pl. kiemelten, de nem kizárólagosan az alábbiak: törésbőladódó vágásos sérülés, éles szélekből adódó sérülés, egyéb egészségkárosodás stb.)felelősséget nem vállalunk. Kisgyermeknek történő vásárlás esetén azt (afelelősséget) a szülő a megvásárláskor önmagára vállalja.

·        Minden, jelen pontban fel nem sorolt, de lehetséges, a nemelővigyázatos használat mellett bekövetkezett sérülésekért felelősséget nemvállalunk.

4.3       Kiegészítőgarancia ékszerekhez

Mindennapos viselés esetén ékszereink természeteselhasználódásnak vannak kitéve (kopás, karcolás, szakadás, törés). Ezekre azesetekre méltányos javítási garanciát vállalunk az ékszerre, az átvételétigazoló számla kiállításától számított kettő éven belül. A méltányosságigarancia azt jelenti, hogy a sérült, törött alkatrészt, vagy teljes ékszert a fentebbrészletezett kettő éven belül egy alkalommal, a sérült gyöngyszemekmennyiségének megfelelően darabonként az ékszer teljes árának a 10%-ért pluszpostaköltségért javítjuk. Azaz, ha egy 8500ft-os ékszerben eltörik 3gyöngyszem, akkor ezt 2550-ft-os áron, plusz postaköltség tudjuk újkoriállapotába visszaállítani.

5        Elállási jog ismertetése- Visszaszolgáltatási garancia

„Az elállási jog azt jelenti,hogy az interneten (távollevők között) megkötött szerződéstől jogszabályifelhatalmazás alapján egyoldalúan visszaléphetünk és a termék visszaküldéseesetén követelhetjük a kereskedőtől az általunk kifizetett összegvisszatérítését. Az elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt nemvolt lehetőségünk a termék megvizsgálására, kipróbálására, illetve üzembehelyezésére.” (http://www.nfh.hu/node/2709 Idézet a Nemzeti FogyasztóvédelmiHatóság honlapjáról való. 2015.03.29. állapot szerint)

„A 14napos gondolkodási idő a megrendelt áruk átvételétől veszi kezdetét. Ha akéthetes időszak utolsó napja munkaszüneti napra esik, a gondolkodási idő azezt következő munkanapon jár le. Önnek ezen az időszakon belül minden továbbinélkül joga van ahhoz, hogy bármilyen okból meggondolja magát a vásárlástilletően. Ha élni kíván ezzel a joggal, és eláll a vásárlástól, arrólegyértelműen tájékoztatnia kell az érintett kereskedőt. Ezt megteheti fax vagye-mail üzenet formájában, de akár úgy is, hogy postai úton visszaküldi aterméket, és ahhoz írásos nyilatkozatot mellékel. Nem elég csak az árutvisszajuttatni a feladónak. A kereskedőknek kötelező a vásárlástól való elállásjelzésére külön formanyomtatványt biztosítaniuk a fogyasztóknak, ám Ön nemköteles ezt használni nyilatkozatához.

Figyelem!

Fontostudnia, hogy amennyiben a megvételt követően használatba vette a terméket, márnem állhat el a vásárlástól. A vásárlástól való elállás joga nem a termék 14napos ingyenes használatát biztosítja Önnek, hanem a termék szemrevételezéséneklehetőségét, ugyanúgy, ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek esetében ismódja van.”

Az idézet az Európa Önökért- <ahref="http://www.europa.eu">www.europa.euhonlapról származik (2015.03.29 állapot szerint), a honlapon olvasható információkat az <ahref="http://ec.europa.eu/index_en.htm" target="_blank"title="Európai Bizottság">EurópaiBizottság illetékes szervezeti egységei állították össze.

Jelen pontban foglaltak kizárólag a gazdasági vagy szakmaitevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő felhasználók (fogyasztó)tekintetében érvényesülnek.

Ön bármilyen okból, indokolás nélkül elállhat aszerződéstől, a termék átvételének napjától számított 14 napon belül. Azelállási jog gyakorlására e-mailben vagy postai úton van lehetősége az ÁSZF 1. pontbanfelsorolt elérhetőségekre megküldve. Elállása határidőben érvényesítettnektekintendő, ha nyilatkozatát a határidő letelte előtt elküldte.

A termékek visszaszolgáltatása során felmerült költségeketÖn viseli. Ezen túlmenően a Szolgáltató jogosult a termék jellegének,tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot(megtekintés, szemrevételezés) meghaladó használatból eredő értékcsökkenésmegtérítését követelni Öntől. Önt az elállás kapcsán ezen felül egyéb költségnem terheli. Visszatérítésre csak a termék sérülésmentes állapotban történővisszajuttatását követően van mód. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincskifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésrekötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagyvisszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságbólidézte elő.

Elállás esetén a termék vételárát és a szállítás költségét haladéktalanul,de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy naponbelül visszatéríti az Ön által, ellenszolgáltatásként megfizetett teljesösszeget, költségmentesen, az Ön által igénybe vett fizetési móddal megegyezőmódon téríti vissza. A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja az vételárat, amígÖn a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta,hogy azt visszaküldte.

Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végzőszemély  jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés azáru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítéstörlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldeménykézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kelltartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősségetvállalni nem tudunk!

Nem gyakorolhatja az elállási jogát olyan termékek esetében,amely az Ön személyéhez kötött, illetve amelyet az Ön utasításai alapján vagykifejezett kérésére állítottak elő. Ide tartozik minden olyan, a Honlaponszereplő termék, amelyen az Ön kérésének megfelelően módosításokat végeztem,illetve az egyedi megrendelés alapján elkészített termékek.

Az elállási jogot csak részben gyakorolhatja az a Vásárló,aki a rendelt áruhoz tartozó, szerzői joggal védett, pecséttel többszörösenlezárt „Elemzés”-t felbontotta. A felbontás ténye egyértelműsíthető a többszöröspecsétzárásnak köszönhetően. Amennyiben az „Elemzés”-t felbontotta, úgy avásárlástól elállás joga kizárólag a termékre vonatkozik. Általánosságban aSzerzői díj a teljes vételár 40%-a, a Termék ára pedig a teljes vételár 60%-a.Az ettől eltérő arányokat külön jelezzük adott termék leírásában.

Jelen tájékoztató hiányában jogosult a Vásárló 12 hónapelteltéig gyakorolni az elállási jogát. Az elállási jogról szóló tájékoztatótnyomtatott formában is a fogyasztó rendelkezésére bocsájtjuk a számla ésterméktájékoztató mellékleteként.

5.1       Elállásijog gyakorlásának menetéről szóló tájékoztató

A fogyasztó az elállási időszak lejárta előtt tájékoztatjaa kereskedőt a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről. E célból afogyasztó:

a)      felhasználhatjaaz alábbi elállási nyilatkozat-mintát; vagy

b)      bármilyen más,egyértelmű írásos nyilatkozatba foglalhatja a szerződéstől való elállásravonatkozó döntését. Amelyet az elállási határidő napján legkésőbb kötelesmegküldeni a szolgáltatónak/ kereskedőnek.

Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzésétmegteheti a  megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagytelefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adásidőpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig atelefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenülajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adásdátumát. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségévejuttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásávalkapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel)küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Igény szerint cégünkkelszerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról,annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni. Kiemelten ügyeljena termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerűhasználatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli!

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videókamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termékmegvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülésevégett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos,vagy a szerzői joggal védett elemzés kibontottan érkezik vissza)

A termék visszaérkezését követő tizennégynapon belül a Németh Consulting Kft a Vásárló által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a termék vételárát. (Egyeztetés alapján, postai útontörténő visszajuttatás is lehetséges!)

5.2       Elállásinyilatkozat-minta

Címzett:ide a kereskedőnek saját nevét, postai címét, és – ha van –telefonszámát, faxszámát és e-mail címét kell beillesztenie:

Alulírott(ide az elállási jogot gyakorló neve kerül) kijelenti, hogy alulírott ( ide az elállásijogot gyakorló neve kerül) eláll az alábbi áru(k) adásvételétől /az alábbiszolgáltatás igénybevételétől: ide a megrendelt termék nevét ésrendelés számát kérjük beírni

Megrendelésidőpontja (év hónap nap ) /átvétel időpontja (év hónap nap)

Fogyasztóneve

Fogyasztócíme

Afogyasztó aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén szükséges,mailben történő elállás során ez természetesen nem kivitelezhető)

Keltezés,(helyiség, dátum)

5.3       Atermék visszaküldése

Az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően a termék/termékek visszaküldhetők a Kapcsolat menüpontban megadott címre, amely: NémethConsulting Kft. 2800 Tatabánya, Ságvári E. út 3a 1lph 1/6

<aname="10._____________SZERZŐI_JOGOK">6        Szerzői jogok

Amennyiben a www.nkm.hu oldalon böngész, illetve vásárolregisztrációval vagy regisztráció nélkül, elfogadja az alábbi feltételeket. Eza weboldal Rozgonyi Gergely, Boda Tamás és Németh Krisztina szellemi terméke ésaz NKM Design, illetve az NKM Őrangyal Ékszerek elnevezés, valamint a logoábrája, írásmódja Németh Krisztina védjegyoltalma alatt áll. A nevek használatáraa Németh Consulting Kft írásos engedéllyel rendelkezik, Németh Krisztina szerző-jogtulajdonos és egyben vezető designertől, visszavonásig. A <ahref="http://www.nkm.hu">www.nkm.hu webáruház bármely részének másolásávalés terjesztésével kapcsolatos minden jog fenntartva.

A Honlapon látható ékszerek, a róluk készült fotók és azegyéb grafikai alkotások a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI törvényértelmében szerzői művek és a törvényben foglalt jogvédelem alatt állnak. Továbbáformatervezési mintaoltalom védi őket. Az itt említett szerzői művek bármelyjogosulatlan felhasználása – különösen, de nem kizárólag annak másolása,átdolgozása - jogsértés és a törvényben foglalt jogkövetkezményeket vonja magaután.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI törvény XIII.fejezete rendelkezik a szerzői jog megsértésének következményeiről. Ettőleltekinteni nem kívánunk, ezért minden vitás esetet átadunk az ügyvédeinknek.Kérjük amennyiben nem kívánja elfogadni az ÁSzF bármely pontját, úgy errőlnyilatkozzék az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. mail címre küldöttlevelében. Amennyiben nem nyilatkozik az el nem fogadásról, úgy vásárlásával,további böngészésével elfogadja az ÁSzF-t.

Köszönjük, hogy oldalainkat böngészve, olvasva az itttalálható információkat magáncélra használja, és semmilyen módon nem használjaüzleti célokra. Jogtulajdonosok kizárnak minden olyan másolást, megosztást,többszörözést, terjesztést, vagy egyéb felhasználást, amelyen Jogtulajdonosokszerzőségét nem tüntetik fel. Azonban a Jogtulajdonosok előzetes írásbeliengedélye nélkül üzleti célú felhasználás a Jogtulajdonosok szerzőségénekfeltüntetése mellett sem engedélyezett. Jelen dokumentumban olvashatófeltételek tudomásulvételével a Felhasználó/ Vásárló elfogadja, vitás esetekbena honlapot üzemeletető Németh Consulting Kft. székhelye szerinti, TatabányaiJárásbíróság illetékességét. Ideértve, de nem kizárólagosan, a szerzői joggalkapcsolatos és az egyéb, a webáruház működésével kapcsolatos jogilag vitáseseteket. Erre tekintettel tilos a művekfentiektől eltérő, bármely technikai módszerrel, bármely típusú adathordozóratörténő többszörözése, átdolgozása, terjesztése, nyilvánossághoz közvetítésevagy más módon történő felhasználása a Németh Consulting Kft., illetve a továbbiJogtulajdonosok  írásbeli engedélye nélkül. Ez a tilalom nem érinti az 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szólótörvényben szabályozott szabad felhasználási eseteket, amelyekre azonbankizárólag a törvényben meghatározott felhasználói kör részére, illetve atörvényben meghatározott célból és mértékben van lehetőség. A művek bármely más felhasználásához a szerzőkhozzájárulása szükséges.

Németh Consulting Kft, mintszerző rendelkezik valamennyi fotó, írás, kiadvány szellemi jogával, különösenvonatkozik ez az e honlapon elérhetőkre. A nyomtatott kiadványok impresszumot,míg a fényképek vízjelet tartalmaznak, amelyben feltüntetésre kerül a szerzőijogokra történő utalás, így ezek bármelyikének eltávolítása is sérti a szerzőijogokat.

7        Magáncélú felhasználás

Németh Consulting Kft. kizárólag ahhoz járul hozzá, hogyszellemi alkotásait a honlap látogatói magáncélra használják, mely hozzájáruláskiterjesztően nem értelmezhető. Bármilyen vitás, vagy félreérthető helyzetesetén úgy tekintjük, hogy a felhasználás túllépte a magáncélt és ebben azesetben kénytelenek vagyunk megtenni a szükséges jogi lépéseket.

Amennyiben bármely vásárló, vagy honlap látogató a magáncélontúl kívánja használni a honlap tulajdonos bármely szellemi termékét, képét,írását, kérem, vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeink bármelyikén.

8        A jogtalan felhasználás és másolás jogkövetkezményei

8.1       Kártérítés

Az Általános Szerződési, Szolgáltatási és FelhasználásiFeltételekkel a Jogtulajdonos fenntartja jogát, hogy a jogellenesen, előzetesírásbeli engedély nélkül átvett, a magáncélt meghaladó, különösen üzleti célrafelhasznált vagy közzétett anyagok használatáért kötbért, kártérítést éssérelemdíjat is követeljen.

A kártérítés mértéke minden esetben arányban kell, álljon aSzerző jó hírnevét ért veszteségével, elmaradt hasznával, ezért ezt minimum 500.000,-forintban állapítjuk meg, mely egyszeri jogsértési kártérítés és bizonyíthatómásolatonként illetve felhasználásonként jár. Fotók, képek és művészi elemekfelhasználása pedig 50,000,- forint/ fotó, kép vagy elem. Ezen felül a Szerzőjogosult sérelemdíjat is megállapítani és követelni.

Amennyiben a kártérítés címzettje nem magyar állampolgár,illetve nem magyarországi bejegyzésű jogi személy, mind a kötbér, mind asérelemdíj EUR-ban, GBP-ben, illetve USD-ben kerül megállapításra, a megállapításnapján érvényes MNB devizaárfolyamon. A fizetőeszköz a jogsértőállampolgársága, illetve bejegyzett székhelye szerint kerül megjelölésre.

Felhívjuk továbbá a másolók figyelmét, hogy a 2013. évi V.törvény alapján a sérelmet szenvedettnek sem sérelemdíj, sem kártérítés eseténnem kell bizonyítania a tényleges károkat.

Másolásnak minősül különösen (a teljesség igénye nélkül) ésa kártérítést megalapozza egyetlen kép, vagy képrészlet engedély nélkülimásolása, sokszorosítása, bármely szövegrész hasonló módon történő átvétele(egyes szavak, kötőszavak kicserélése, a szöveg átszerkesztése nélkül),idézése. Továbbá bármely, az oldalainkon fenn található tárgy, kifejezetten, denem kizárólag: ékszerek, festmények, dísztárgyak, kerámia tárgyak, valamint azösszes fel nem sorolt, de saját készítésű termékek bármilyen másolása, engedélynélküli reprodukálása. Amennyiben a Szerzőnek költséget okoz a másolt tartalom,alkotás megszerzése (pl próbavásárlás, útiköltség stb), a kártérítésen éssérelemdíjon felül ennek a költsége is a másolót terheli.

Tekintettel arra, hogy oldalunkon termékértékesítéstörténik, feltételeznünk kell, hogy bárminemű jogtalan másolásból a honlaptulajdonosának egyéb kára is keletkezik, például a bevétel csökkenése. EzértNémeth Consulting Kft. jogosult a fentebb jelzett kártérítésen felül elmaradthasznát is követelni, amennyiben a másolási időszak alatt bevételében,megrendelései számában olyan mértékű visszaesést tapasztal, melyfeltételezhetően a másolt tartalmak üzleti célú hasznosításából ered. Ezzelkapcsolatos valamennyi jogát fenntartja ezen oldal tulajdonosa.

9        Eljárás a jogellenes másolás esetén

9.1      Felszólítás

Amennyiben Németh Consulting Kft. észleli a jogtalanfelhasználást, vagy másolást, késedelem nélkül felszólítja a jogellenesfelhasználót, vagy másolót, hogy jogsértő magatartásától azonnali hatállyaltartózkodjon, illetve közli vele a fent nevezett kötbér, sérelemdíj és/vagykártérítés összegét, valamint a számlaszámot, amelyre az összeget 3 naptárinapon belül utalni kell.

A Szerző nem köteles a tényleges kárt bizonyítani,amennyiben a kötbéren kívül kártérítést nem követel.

A jogellenes felhasználást közjegyzői ténytanúsítással, webmesteriigazolással és ügyvédi, vagy közjegyzői képernyőmentéssel is bizonyítjuk vitaesetén. A közjegyzői ténytanúsítás közokirat.

9.2      A szerzői jog védelme

Tájékoztatjuk tisztelt vásárlóinkat és a honlap látogatóit,hogy amennyiben a Németh Consulting Kft-t szerzői jogsérelem éri, saját jogiügyeit a dr Garai Zsófia ügyvéd (2234 Maglód, Fő u. 22. Pest Megyei ÜgyvédiKamara, lajstromszám: 13-015676) közreműködésével érvényesíti

9.3      Jogszabályok

A szerzői jogi alkotásokra a Polgári Törvénykönyv (2013.éviV.), a Büntetőtörvénykönyv (2012. évi C.) illetve a Szerzői Jogi Törvény (1999.évi LXXVI.) rendelkezései az irányadóak.

Ahonlap üzemeltetőjének, mint jogtulajdonosnak, és mint szerzőnek, továbbá awebhosting szolgáltatónak az adatai, elérhetőségei:

Név: Németh Consulting Kft
Székhelye: 2800 Tatabánya Molnár János utca 3. C lph 1/6
Adószáma: 22675754-1-11
Cégjegyzék száma: 11-09-016875
Ügyvezetője: Rozgonyi Gergely
Szerzők személyesen: Boda Tamás, Rozgonyi Gergely, Németh Krisztina
Ügyfélszolgálat, kapcsolatfelvétel, igénybejelentés, reklamációhoz: <ahref="mailto:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ügyfélszolgálati elérhetőség (székhely): 2800 Tatabánya MolnárJános utca 3. C lph 1/6
Telefonszám: +36305647014

Kövessen minket a Facebookon itt:
<ahref="https://www.facebook.com/pages/NKM-%C5%90rangyal-%C3%A9kszerek-NKM-Guardian-Angel-jewelry/294181664760?ref=hl">https://www.facebook.com/pages/NKM-%C5%90rangyal-%C3%A9kszerek-NKM-Guardian-Angel-jewelry/294181664760?ref=hl

Bármilyen tartalmat átvenni kizárólag az átvett anyagszármazási helyére való pontos hely és időhivatkozással lehet, a Szolgáltatóelőzetes írásos engedélye alapján. Az www.nkm.huoldalról származó cikkeket, értesüléseket, egyéb anyagokat kizárólag a <ahref="http://www.nkm.hu">www.nkm.hu oldal linkjével vehetők át, oszthatókmeg. A képeken lévő logó eltávolítása is szerzői jog megsértésnek minősül.

10    Adatkezelésiinformációk:

A következőkben lehetőség szerint részletes tájékoztatástnyújtunk Önnek arról, hogy mi is történik az Ön személyes adataival. Ön ahonlap használatával elfogadja az alábbiakat és hozzájárul az alábbiakbanmeghatározott adatkezelésekhez.

10.1  Adatkezelés a honlapon

Az adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és azinformációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.)5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön, mint érintett önkéntes hozzájárulásaalapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint azinformációs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást az egyesadatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve akérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

<aname="2.________________SZEMÉLYES_ADATOK_KÖRE">10.2 Személyes adatok köre

A regisztráció során kötelezően megadandó adatok: e-mailcím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely, számlázási cím, születésihely és idő, az Ön által megrendelt termékek, választott fizetési mód, atermékek végösszege, a regisztráció időpontja és aregisztráció kori IP cím.

<aname="3.________________ADATKEZELŐ">10.3 Adatkezelő

Az adatkezelő a Szolgáltató. Az adatkezelés adatvédelminyilvántartásba vételének száma: NAIH-84038/2015. – "a <ahref="http://www.nkm.hu">www.nkm.hu honlaphoz tartozó webáruháztermékeivel kapcsolatos hírlevél küldése, marketing célú adatkezelés" - azinformációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. éviCXII. törvény ("Info tv.") 68. § (6) bekezdés alapján.

<aname="4.________________AZ_ADATOK_FELHASZNÁLÁS">10.4 Az adatok felhasználása

A felhasználói fiók létrehozása során kötelezően megadandóadatokat a megrendelése feldolgozása és teljesítése céljából, az Önnel valókapcsolattartásra és vásárlási folyamat optimalizálása érdekében használja fela Szolgáltató. Az önkéntesen megadott adatokat a termékkínálat optimalizálására,valamint adott esetben statisztikai célok érdekében kerül felhasználásra.

<aname="5.________________AZ_ADATKEZELÉS_IDŐTART">10.5 Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatokkezelése a regisztrációval kezdődik és a regisztráció törléséig tart. Nemkötelezően megadandó (opcionális) adatok esetén az adatkezelés az adatmegadásának időpontjától szintén a regisztráció törléséig tart. A regisztrációaz Ön vagy Szolgáltató általi törlésére bármikor sor kerülhet. A személyesadatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanaponbelül kerül sor.

A webáruház működése során automatikusan, technikailagrögzítésre kerülő adatokat addig az időpontig tárolja a Szolgáltató, amíg az awebáruház optimális működése érdekében indokolt. Ha Ön a kezelt adatainaktörlését kérte, a webáruház által rögzített technikai adatokról az Ön személyenem lesz beazonosítható.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabálybanmeghatározott adattárolási kötelezettségek teljesítését.

<aname="6.________________AZ_ADATOK_TOVÁBBÍTÁSA">10.6 Az adatok továbbítása

Az információsönrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldaladattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

a)      azadatgyűjtés ténye,

b)      azérintettek köre,

c)       azadatgyűjtés célja,

d)      azadatkezelés időtartama,

e)      azadatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f)       azérintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre.

a)      Atovábbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: Szállítási név,szállítási cím, telefonszám, fizetendő összeg.

b)      Atovábbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében: Számlázásinév, számlázási cím, fizetendő összeg.

Azérintettek köre: A házhozszállítást/online vásárlást kérő valamennyiérintett.

Azadatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása/azonline vásárlás lebonyolítása.

Azadatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Aházhozszállítás/online fizetés lebonyolításáig tart.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelőkszemélye: A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvektiszteletben tartásával:

MagyarPosta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Postacíme: Budapest 1540
Telefon: 06-40-46-46-46
ÁSZF: http://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf

PayPal
Anyavállalat: eBay Incorporated
Székhely: San Jose, California, USA
Elérhetőség: https://www.paypal.com/hu
Adatkezelési tájékoztatója: <ahref="https://www.paypal.com/hu/cgi-bin/helpscr?cmd=p/gen/ua/policy_privacy-outside">https://www.paypal.com/hu/cgi-bin/helpscr?cmd=p/gen/ua/policy_privacy-outside

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainakismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállító/online fizetést biztosítószolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, azInfotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemiszolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokegyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

10.7  Adatfeldolgozás

A Szolgáltató a Honlap és a webáruház üzemeltetése céljábólüzemeltetőt, tárhely szolgáltatót, mint adatfeldolgozót vesz igénybe. A Szolgáltatórészére tárhely szolgáltatást végző szolgáltató:

Cég neve: DotRoll Kft.
Cím: 1101 Budapest, Expo tér 5-7. (Albertirsai út 5-7.), Magyarország
Levelezési cím: 1439 Budapest, Pf.: 663, Magyarország
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Amennyiben a megrendelés teljesítése és a termék Önhöztörténő eljuttatása érdekében erre szükség van, a termék kézbesítéséhezszükséges személyes adatait a Szolgáltató átadja a kézbesítést végzőnek.

<aname="8._______________HÍRLEVÉL">10.8 Hírlevél

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről ésegyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználóelőzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival,egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl.elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.

Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtttartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhezszükséges személyes adatait kezelje.

Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználókorlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatokküldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhezszükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és továbbireklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokrólleiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

Az információs önrendelkezési jogról és azinformációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdésealapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében akövetkezőket:

a)      azadatgyűjtés ténye,

b)      azérintettek köre,

c)       azadatgyűjtés célja,

d)      azadatkezelés időtartama,

e)      azadatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f)       azérintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím,dátum, időpont.

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyiérintett.

Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikusüzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatásnyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókrólstb.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart azadatkezelés.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelőkszemélye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fentialapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainakismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

Az adatkezelés nyilvántartási száma:

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkénteshozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenységalapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§ (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklámközzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatottevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben anyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak ahozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáigkezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzeteshozzájárulásával adható át.

<aname="9.________________NYEREMÉNYJÁTÉK_A_HÍRLE">10.9 Nyeremény játék hírlevélre feliratkozók között

10.9.1 

A Szolgáltató a hírlevélre feliratkozott érdeklődők között,akik az erre vonatkozó pont bejelölésével jelezték részvételi szándékukat, a Szolgáltatóáltal meghirdetett időpontokban, számítógépes sorsolással kiválaszt egynyertest, aki a Szolgáltató által a Honlapon meghatározott nyereménybenrészesül. A Szolgáltató a nyertes nevét közzéteszi a Honlapon, amelyhez arészvételi szándék jelzésével Ön hozzájárulását adja.

10.9.2 

A Szolgáltató email útján értesíti a nyertest anyereményről. A nyeremény átadása postai úton vagy futárszolgálat útjántörténik, a Szolgáltató választása szerint.

10.9.3 

A Szolgáltató a nyeremények átadásáig kizárhatja a Nyereményjátékbólazt a beküldőt, aki valótlan, kitalált, hiányos vagy téves adatot adott meg. Atéves adatszolgáltatásából eredően a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

10.9.4 

A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nemválthatók. A nyeremények átvételével kapcsolatos költségek a Szolgáltatótterhelik. A Szolgáltató a nyeremény tekintetében az ÁSZF-ben rögzítettekszerint szavatosságot vállal.

10.9.5 

Az Ön személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatásamindenkor önkéntes. A Nyereményjátékban történő részvételével Ön tudomásulveszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató, mint adatkezelő, amegadott személyes adatait (név, pontos cím, telefonszám, e-mail cím) aNyereményjáték lebonyolítása céljából, kezelje, a Nyertes adatait aSzámvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján aNyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában rögzítse. Önegyebekben hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a nyeremény átadásához,átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait kezelje, és a sorsolást követőenteljes neve és a megadott település neve a Honlapon közzétételre kerüljön.

10.9.6 

Az adatkezelés nyilvántartási száma:

10.9.7 

Szolgáltató az adatokat a hírlevélre történő leiratkozásigkezeli, ezt követően azokat – a nyertes adatain kívül - megsemmisíti.

10.9.8 

A részvétellel Ön tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékbólvaló kizáráshoz vezet, ha a lebonyolításhoz szükséges adatok törlését a Nyereményjátékbefejezése előtt kérelmezi.

10.9.9 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos további jogait ésjogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és azinformációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14.§ és 16.§ tartalmazzák.

10.9.10                     

A Szolgáltató kizárja felelősségét a Nyereményjátékkalkapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló elírásért,tévedésért. A Szolgáltató a Nyereményjáték szabályainak módosításának jogátfenntartja.

11   Adatbiztonság, felvilágosításhoz és tiltakozáshoz való jog<aname="_Toc416437266"> 

11.1 Adatok módosítása

Saját adatait bármikor megnézheti, módosíthatja és törölhetiemail-címének megadásával a Honlapra történő belépés után "Fiókom"menüpontban. Amennyiben elfelejtené jelszavát, kérjük kattintson az"Elfelejtett jelszó" menüpontra, ahol e-mail címe megadását követőenegy új jelszót küldünk Önnek.

11.2 Felvilágosítás tárolt adatairól:

Amennyiben felvilágosításra lenne szüksége az Ön nálunktárolt adataival kapcsolatban, vagy adatai kezelése kapcsán tiltakozást akkorkérjük, forduljon írásban hozzánk az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.mail címen keresztül. Továbbá kötelességünk kérésére az Önről tárolt adatokathelyesbíteni, zárolni vagy törölni, amennyiben ennek egyéb törvényi szabályozás(pl. törvényben meghatározott adattárolási kötelezettség) nem áll útjában.

11.3 Adatbiztonság:

Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre azadatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájánakvédelmét.

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról(jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai ésszervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyekaz Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényrejuttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelőkülönösen

·        a jogosulatlan hozzáférés,

·        a megváltoztatás,

·        a továbbítás,

·        a nyilvánosságra hozatal,

·        a törlés vagy megsemmisítés,

·        a véletlen megsemmisülés és sérülés,

·        az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlennéválás ellen.

Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja,hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenekösszekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatokhoz való jogosulatlanhozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala,vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:

·        a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról,üzemeltetéséről,

·        a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzöttkiválasztásáról, felügyeletéről,

·        a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatásieljárásrendek kiadásáról.

A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általakezelt adat

·        a jogosult számára rendelkezésre álljon,

·        hitelessége és hitelesítése biztosított,

·        változatlansága igazolható,

legyen.

Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikairendszere véd többek között

·        a számítástechnikai csalás,

·        a kémkedés,

·        a számítógépvírusok,

·        a spam-ek,

·        a hack-ek

·        és egyéb támadások ellen.

11.4 Az érintettek jogai, jogorvoslat

Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál,hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti <aname=pr128> személyes adatainak helyesbítését, valamintkérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlésétvagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad azérintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízottadatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezeléscéljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és azadatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidenskörülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá- az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbításjogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik,a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatosintézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljábólnyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, azadatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidensidőpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket,valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése,valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartástvezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításánakidőpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyesadatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabálybanmeghatározott egyéb adatokat.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számítottlegrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában,az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Atájékoztatás ingyenes.

Felhasználó kérelméreSzolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, azadatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozónevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - azérintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbításjogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számítottlegrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthetőformában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

<aname=pr134> <aname=pr138> <aname=pr149> Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felelmeg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll,a személyes adatot helyesbíti.

Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha aFelhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapjánfeltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zároltszemélyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelésicél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelésejogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez azállapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárjaki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvénybenmeghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi ésInformációszabadság Hatóság elrendelte.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot,ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatottszemélyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható megegyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és atörlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábbanaz adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez azadatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagytörlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 naponbelül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelemelutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolásiránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet abírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Felhasználó tiltakozhatszemélyes adatának kezelése ellen, ha

a)      aszemélyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozójogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagyharmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha azadatkezelést törvény rendelte el;

b)      aszemélyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c)       törvénybenmeghatározott egyéb esetben.

<aname=pr172> Szolgáltató a tiltakozást a kérelembenyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alattmegvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről akérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásánakmegalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a továbbiadatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja,valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekrőlértesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatotkorábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jogérvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozottdöntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül- bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a NemzetiAdatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Azt, hogyaz adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő kötelesbizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébetartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagytartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A perben fél lehet az is, akinek egyébkéntnincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertességeérdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, azadatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására,törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére,az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő általkért adat kiadására kötelezi.

Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelőköteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 naponbelül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha azadatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

A bíróság elrendelheti ítéletének - azadatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságrahozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogaimegkövetelik.

Ha az adatkezelő azérintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinekmegszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett azadatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozóáltal okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek azadatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjatis. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíjmegfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintettszemélyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan okidézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíjannyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésévelokozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásábólszármazott.

Személyes adatait a Honlapon a technikailag szükségesterjedelemben kezeli a Szolgáltató. A Szolgáltató a tárolt adatokat nemértékesíti és a jelen tájékoztatóban rögzített esetek kivételével nem adja kiharmadik személyek részére. A személyes adatokat a megrendelési folyamatkeretében, az egyéni ügyfélhozzáférés regisztrálása érdekében, hírlevélelküldése és az ahhoz kapcsolódó nyereményjáték céljából, valamintkapcsolattartási ügyekből kifolyólag az itt leírtak szerint kezeli.

A webáruház használata során a Németh Consulting Kft részérerendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja kitovábbi fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben a Németh Consulting Kftalvállalkozója. (Pl: futárszolgáltat, a megrendelés kézbesítéséhez)

Cookiek (sütik) kezelése

Az információs önrendelkezési jogról és azinformációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdésealapján, meg kell határozni a webshop weboldal cookie adatkezelése körében akövetkezőket:

a)      azadatgyűjtés ténye,

b)      azérintettek köre,

c)       azadatgyűjtés célja,

d)      azadatkezelés időtartama,

e)      azadatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f)       azérintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

A webáruház böngészése folyamán technikai információkkerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb).Ezen adatokat a Németh Consulting Kft kizárólag jogilag hitelesen indokolt, ésalátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatásigénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretnéengedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban.Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagyegyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld afelhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. Acookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóvalvédett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k”és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzeteshozzájárulást kérni az érintettektől.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyediazonosítószám, dátumok, időpontok

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyiérintett.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a„bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásánakbefejezéséig, míg más esetben maximum 1 évig tart.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelőkszemélye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainakismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészőkEszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításaialatt.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nemszükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja azelektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra azelőfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információstársadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenülszüksége van.

A weboldal látogatottsági adatait a Google Analyticsszolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használatasorán adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintettazonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információitt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

A megrendelés folyamán rögzített adatokat a NémethConsulting Kft megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikairendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számlaadatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásrakerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A webáruházböngészése illetve a regisztráció folyamán biztosított hírlevél feliratkozássorán megadott adatokat a Németh Consulting Kft bizalmasan kezeli, leiratkozáskérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosításátbármikor kérheti írásban az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mailcímen

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozottkérdésekben a polgári törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közöttiszerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, ésaz elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információstársadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. éviCVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbámegrendelésének rögzítésével elfogadja a Németh Consulting Kft általüzemeltetett www.nkm.hu című webáruházáltalános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

Jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentumnyomtatóbarát változatának letöltéséhez, és megtekintéséhez: <ahref="http://www.nkm.hu/shop/downloads/ASZF.pdf">www.nkm.hu/shop/downloads/ASZF.pdf

12    Nagykorúszerződő partneri nyilatkozat

A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő akereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú. Awebáruháznak nem áll módjában és nem köteles a vásárlói nyilatkozatvalóságtartalmát vizsgálni

13   Felhasználók felelőssége

A Németh Consulting kft., mint a www.nkm.huweboldal tulajdonosa- üzemeltetője nem vállal felelősséget oldalain, azolvasók/látogatók által elhelyezett üzenetekért és csatolt állományokért (kép,hang, videó illetve bármilyen más média). A felelősség az üzenetet és a csatolástelhelyező személyt, illetve jogi személyt terheli. A Németh Consulting Kft.kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. AFelhasználók teljes mértékben és kizárólagosan felelősek saját magatartásukért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlaphasználata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat semközvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesenelérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nemköteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltatójogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleketkeresni. Ilyen tevékenységért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. AFelhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, éselfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során a Felhasználóáltal okozott bármilyen nemű károkért.

14   Felelősség kizárás

Németh Consulting Kft törekszik a teljességre, azonnalifrissítésre, de a módosulásért, info teljességéért nem vállal felelősséget. Ahonlap tartalmának egésze, vagy egy része bármikor módosítható, erről az oldaltulajdonosa nem köteles külön értesítést küldeni.

Az oldalon előfordulhat a Tulajdonos akaratától függetlenmódosulás, ezért semmilyen felelősség nem terheli az oldal tulajdonosát.  Nemgarantálható továbbá a hibamentes működés, valamennyi felhasználó sajátfelelősségére használja az oldalt, ezért a tulajdonost (pl vírus okozta károk)semmilyen felelősség nem terheli.

15    Jogérvényesítésilehetőségek

15.1  Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységévelkapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: NémethConsulting Kft
Levelezésicím: 2800Tatabánya Ságvári E. út 3a 1lph 1/6
Telefonszám: +36305647014
E-mailcím: <ahref="mailto:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetőségevan, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincslehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panaszkezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet –melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közöltszóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nemlehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályokszerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlésiszolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónaklegkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolatipéldányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszravonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségévelrögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely akésőbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 naponbelül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében apostára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasításindokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása eseténpanaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, azalábbi elérhetőségeken.

Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybeveszi/nem veszi a békéltető testületi eljárást.

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághozis:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071     Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Vagy területi szerveihez:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
Főosztályvezető: dr. Bures Gabriella,
Osztályvezető: Turza Gábor
Cím: 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.
Postacím: 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.
Telefonszám: +36 34 309 303, Telefax: +36 34 309 302
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ügyfélszolgálat (rezsipont):
hétfőtől csütörtökig 8.00 – 15.30
pénteken 8.00 – 13.00

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveineklistáját itt találja:
http://www.nfh.hu/teruleti

Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltetőtestülethez fordulni:

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja:
http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztóijogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata,hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozásáta felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztóijogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosításaérdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kéréséretanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelőkötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződésselösszefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag afővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testületilletékes.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködésikötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni abékéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalárafeljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozásszékhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületetműködtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködésikötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötéslehetőségének felajánlására terjed ki.

15.2  Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesenfennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nemrendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználószámára:

·        Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

·        Bírósági eljárás kezdeményezése.

16   Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelminyilatkozatot bármikor a kölcsönös tisztesség elve alapján és a hatályostörvényeknek megfelelően egyoldalúan módosítsa. A módosított rendelkezések ahatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók. A felek köztiszerződéses jogviszonyban a magyar jog szabályai, elsődlegesen a PolgáriTörvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmiszolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény és a távollévők között kötöttszerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet rendelkezései azirányadóak.

17   Technikai korlátok felelősségének kizárása

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználórészéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását,különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. ASzolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető azinternetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást. ASzolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a honlap elérhetőségét korlátozza,megszüntesse.

18    Záró nyilatkozat

A jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentum 2015. szeptember 12. óta hatályos. A webáruház további használatával, oldalainak böngészésével,továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Németh Consuting Kft. általüzemeltetett NKM Design Webáruház Általános Szerződési Feltételeit, továbbáAdatkezelési elveit.

19   Jogi képviselet

Tekintettel arra, hogy a honlap és a webáruház tulajdonosaalkotó, művészi tevékenységet végez, semmilyen formában nem kíván részt venni avállalkozás jogi ügyeiben, az esetlegesen felmerülő szerzői jogi vitákban.Valamennyi ezzel kapcsolatos teendőt (felszólító levelek, kapcsolatfelvétel ajogellenes magatartást tanúsítóval, esetleges bírósági eljárás) kizárólag drGarai Zsófia ügyvéd (2234 Maglód, Fő u. 22. Pest Megyei Ügyvédi Kamara,lajstromszám: 13-015676) látja el.


 [m1]Ezmegfelelő?

Újdonságok

19 500 HUF egységár Michael-vörös gránáttal
18 500 HUF egységár Michael - lápisz
24 500 HUF egységár Mihály- Sts

Hírlevélre feliratkozás

Iratkozz fel a hírlevelünkre, ha szeretnél havi rendszerességgel az aktuális kiemelt ajánlatokról első kézből értesülni.